ВИЗИЯ

Основно училище Христо Ботев, село Исперихово е учебно заведение с установени традиции в постигането на много добри резултати в учебно възпитателната работа на учениците.

Учебното заведение осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

Повече...

МИСИЯ

Мисията на екипа е да създава образователна среда, която да вдъхновява и мотивора учениците да усвояват знания и умения, които са необходими за техния успех в XXI-ви век.
Дейността на ОУ Христо Ботев е насочена към:

  • Реализиране на общозадължителното обучение на учениците от 1-ви до 7-ми клас.

Повече...

ОБУЧЕНИЕ

Запазвайки облика и традициите градени през годините ОУ Христо Ботев се стреми се да осигури високо равнище на общообразователна подготовка на своите възпитаници.

  • Да даде възможност на учениците да развият своя интелектуален, физически и духовен потенциал.
  • Да развива общата култура на учениците.

Повече...

Добре дошли на всички бивши, настоящи и бъдещи ученици и приятели на сайта на училището!

Скъпи ученици, учители, родители!

Добре дошли на официалната страница на основно училище „Христо Ботев“, с. Исперихово!
През годините на своето съществуване, училището е място, където са възпитавани и обучавани няколко поколения достойни хора.
Тук Ви представяме онези неизвестни страни, които смятаме, че ще са Ви интересни и биха създали у Вас една по-пълна и истинска представа за нас.

Полезни връзки

РУО – Пазарджик
Община Брацигово

План за възстановяване и устойчивост

ОУ "Христо Ботев" - с. Исперихово стартира изпълнение на проект BG-RRP-1.015-0444 финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда".
Главна цел на проекта е: Изграждането на училищна СТЕМ среда има за цел да повиши интереса на учениците, да подобри техните постижения в областта на науките и технологиите. Чрез извършването на строително-ремонтни дейности, които ще са последвани от закупуването на съвременно обзавеждани и високо технологично оборудване, учениците ще имат възможността да се обучават в среда и по методи близки до реалния живот. Чрез изграждането на учебна среда от ново поколение в ОУ "Христо Ботев" - с. Исперихово младите хора ще придобият нужните знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето.

Обща стойност: 181 800,00 лв.
Начало: 10.05.2024 г.
Край: 10.05.2026 г.

плакат за публичност