Основно училище Христо Ботев, село Исперихово разполага с екип от квалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, решили да посветят живота си на духовното, интелектуално и емоционално израстване на децата и на превръщането им в личности.

Ерудираните и амбициозни педагози са се посветили на своите ученици, за да открият и развият таланта и способностите на всяки един от тях. 

Екипът от компетентни педагози, работят с учениците, давайки им нови знания и умения. Помагайки им да усъвършенстват чуждите езици, запознавайки ги с различни култури и обичаи, обогатявайки представите им за света, засилвайки чувството им за толерантност и любознателност.

В работата с учениците са съобразени възрастовите особености, индивидуаленото развитие и интереси на всеки от тях. Подпомага се плавната адаптация на новопостъпилите възпитаници на учебното заведение.

Ръководство

Ангелина Пенчева е родена в гр. Пазарджик. Средното си образование завършва в Гимназия „ Иван Сергеевич Аксаков“. Висшето си образование завършва във ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. След това завършва магистратура „ Образователен мениджмънт“ в ПУ „ Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив. От 2014 г. до 2024 г. е начален учител в IОУ „ Св. Климент Охридски“ – гр. Пазарджик, където постига изключително високи постижения със своите ученици. През своята кариера като учител г-жа Пенчева винаги се е старала да подържа висок стандарт и да повишава своята квалификация. Тя участва в различни обучения в страната и в чужбина и е споделяла своя опит пред педагогическата колегия в областта. От м.03.2024 г. е директор на ОУ „ Христо Ботев“ – с. Исперихово, общ. Брацигово. Макар и да звучи клиширано, Ангелина Пенчева определя своята професия за благословия. "Щастлив е този, който работи това, което му харесва. Аз много обичам работата си.“ Тя все още помни съвета на учителя, при който е стажувала. „Единственото, което се иска от теб е да обичаш децата, но истински. Не е нужно да им го казваш – те ще го усетят сами!“ Госпожа Пенчева приела съвета и сега го използва при избора на учители в повереното й училище.Директор: г-жа Ангелина Пенчева

 

Ангелина Стефанова Пенчева е родена в град Пазарджик. Средното си образование завършва в
Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“. Висшето си образование завършва във ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, специалност Предучилищна и начална
училищна педагогика. След това завършва магистратура „Образователен
мениджмънт“ в ПУ „ Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.
От 2014 г. до 2024 г. е начален учител в IОУ „ Св. Климент Охридски“ – гр. Пазарджик,
където постига изключително високи постижения със своите ученици. През своята
кариера като учител г-жа Пенчева винаги се е старала да подържа висок стандарт и да
повишава своята квалификация. Тя участва в различни обучения в страната и в
чужбина и е споделяла своя опит пред педагогическата колегия в областта.
От месец март 2024 г. е директор на ОУ „ Христо Ботев“ – с. Исперихово, общ. Брацигово.
Макар и да звучи клиширано, Ангелина Пенчева определя своята професия за
благословия. „Щастлив е този, който работи това, което му харесва. Аз много обичам
работата си.“ Тя все още помни съвета на учителя, при който е стажувала.
„Единственото, което се иска от теб е да обичаш децата, но истински. Не е нужно да
им го казваш – те ще го усетят сами!“ Госпожа Пенчева приела съвета и сега го
използва при избора на учители в повереното ѝ училище.

 

 

Екип

Учители:

Ангел Стаменов - ст. учител в начален етап

Здравка Кръстева - ст. учител в начален етап

Мария Божикина - ст. учител в начален етап

Росица Василева - ст. учител в начален етап

Василка Иванова - ст. учител в начален етап

Ангелина Неделчева - ст. учител в прогимназиален етап

Димо Милковски - ст. учител в прогимназиален етап

Елена Варадинова - ст. учител в прогимназиален етап

Соня Христова - ст. учител в прогимназиален етап

Димитър Георгиев - учител ГЦОУД в прогимназиален етап

Мария Петрова - учител ГЦОУД в начален етап

Стоил Киричев - учител ГЦОУД в начален етап

              

 

Административен персонал:

Ирена Стоичкова - ЗАТС

Назлъ Димитрова - образователен медиатор

Помощен персонал:

Василка Шуманова - хигиенист

Иванка Ангелова - хигиенист

Славчо Славчев - огняр/поддръжка

Обществен съвет

Председател на ОС:

Членове на ОС:

Резервни членове: