Покана

ПОКАНА за представяне на оферти с предмет:
„Доставка на подкрепителна закуска за учениците в ОУ „Христо
Ботев” – с. Исперихово за учебната 2024/2025г.“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА

за представяне на оферти

Уважаеми дами и господа,
ОУ “Христо Ботев” – с. Исперихово Ви уведомява, че до
01.07.2024 г. (понеделник) е в процес на набиране на оферти за
доставка на закуски за учениците от начален етап през учебната
2024/2025 г.
Може да изпращате вашите предложения на имейл
office@ou-hristo-botev.com или да ги внесете в деловодството на
училището- с. Исперихово, ул. 39 № 10. Предложенията трябва да
съдържат всички необходими реквизити и съпътстващи документи.

Покана

Свободни места

I клас – 5 бр.
II клас – 4 бр.
III клас – 14 бр.
IV клас – 13 бр.
V клас – 12 бр.
VI клас – 15 бр.
VII клас – 13 бр.

24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Славянската писменост е уникален духовен подвиг. Словото ни дава път, посока и смисъл. То е вечно и неподвластно на времето. В това е и голямото му чудо – да помни, да претворява, да възкресява. Ето защо да познаваш и съхраняваш българския език, не е въпрос само на образование, а на принадлежност към народ и родина.
Честит празник от екипа на ОУ „Христо Ботев”, с. Исперихово!

Празник на буквите

Пролетта носи най-красивите празници. За първокласниците всяка пролет има и един специален, пръв и единствен – Празникът на буквите.
На 09.05.2024 г. в класната стая на 1. клас, с бляскаво и мило тържество, първокласниците от нашето училище, с класен ръководител г-н А. Стаменов, гордо заявиха: „Ние вече сме грамотни!“
Г-жа Ангелина Пенчева, директор на ОУ „Христо Ботев“- с. Исперихово, поздрави малките ученици за успешното изучаване на азбуката, пожела им да са много здрави и все така упорито да вървят по дългия път на познанието. 🍀

151 години от обесването на Васил Левски

На 18 февруари 1873 г. Васил Левски е обесен в София, близо до мястото, където през 1895 г. е издигнат неговият паметник. 

В основно училище Христо Ботев беше почетена 151-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. 

КЛУБЕН КОНЦЕРТ по интереси

Община Брацигово, Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“ и Основно училище „Христо Ботев“, село Исперихово Ви канят на КЛУБЕН КОНЦЕРТ по интереси. 

На 25-ти юни концерт на ОУ „Христо Ботев“ село Исперихово в читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Исперихово от 12:00 часа. 

Концертите са създадени и организирани по Проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна  интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“, Договор BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проекти и програми

Партньор по проект: „ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО”
ИСУН: BG05M9OP001-2.018-0030-C03
Програма: Развитие на човешките ресурси
Срок: 01.04.2019 – 05.11.2021
Общ бюджет: 527 497,19 лв

Партньор по проект: „ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО”
ИСУН: BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C03
Програма: Наука и образование за интелигентен растеж
Срок: 01.04.2019 – 18.08.2022
Общ бюджет: 333 839,59 лв

Партньор по проект: „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ“
ИСУН: BG05M2OP001-3.017-0027-C02
Програма: Наука и образование за интелигентен растеж
Срок: 17.12.2020 – 30.01.2024
Общ бюджет: 396 901,59 лв
Договорена стойност: 308,00 лв
Отчетена стойност: 308,00 лв

35 ПЪРВОЛАЧЕТА

35 ПЪРВОЛАЧЕТА БЯХА ПОСРЕЩНАТИ С ПИТА И МЕД В УЧИЛИЩЕТО В ИСПЕРИХОВО, КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ГИ ЗАРАДВА С КНИЖКИ
35 първолачета бяха посрещнати в празнично украсеното Основно училище „Христо Ботев”с.Исперихово на 15 септември. Десетки родители и гости, ветерани-учители и общественици, между които Васил Гюлеметов, кмет на община Брацигово, Петър Георгиев, кмет на с.Исперихово, общински съветници и др. изпълниха двора на училището и посрещнаха с аплодисменти знаменната група на училището. С кратка програма малките първокласници заявиха своето категорично присъствие, а всички бяха поздравени от директора на училището Васил Попов, кмета на общината Васил Гюлеметов и родители.

„Горд съм с успеха на нашите ученици и мечтая за времето, когато те ще инвестират своите знания в родната община” – каза в словото си кметът Васил Гюлеметов.Детска глъч изпълни класните стаи. Училището в Исперихово откри новата учебна година.Почерпени с пита и мед малките азбукарчета прекрачиха прага на класните стаи,окрилени от мечти и надежди.За спомен от своя първи учебен ден те отнесоха със себе си и по една малка книжка с голямо име”Моята Родина България”, подарена лично от кмета на общината.