Покана

ПОКАНА за представяне на оферти с предмет:
„Доставка на подкрепителна закуска за учениците в ОУ „Христо
Ботев” – с. Исперихово за учебната 2024/2025г.“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА

за представяне на оферти

Уважаеми дами и господа,
ОУ “Христо Ботев” – с. Исперихово Ви уведомява, че до
01.07.2024 г. (понеделник) е в процес на набиране на оферти за
доставка на закуски за учениците от начален етап през учебната
2024/2025 г.
Може да изпращате вашите предложения на имейл
office@ou-hristo-botev.com или да ги внесете в деловодството на
училището- с. Исперихово, ул. 39 № 10. Предложенията трябва да
съдържат всички необходими реквизити и съпътстващи документи.

Покана

Write a Comment